Aday Öğrenci

Havacılık Yönetimi Bölümü Aday Öğrencilerin Bilgisine;

İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı uygulamasına ilişkin koşullar;

İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı uygulaması bulunmamaktadır.

Staj, eğitim modeli (bir yılda kaç dönem uygulandığı, sektör ve işletmelerde uygulama eğitimi vb), endüstriye dayalı öğretim stajı, uygulamalı eğitimlerin nasıl yürütüldüğü ve stajların ilgili yükseköğretim kurumunun bulunduğu ilin dışında yapılıp yapılamadığına ilişkin koşullar

Staj uygulaması bulunmamaktadır.

Mesleğin gerektirdiği kıyafet ve donanım malzemelerine ilişkin koşullar

Mesleğin gerektirdiği özel bir kıyafet ve donanım malzemesi bulunmamaktadır.

Ders uygulamalarında kullanılacak sarf malzeme, araç ve gereç gideri; sınav, materyal ve eğitim öğretim hizmeti karşılığı öğretim giderlerine ilişkin koşullar;

Ders uygulamalarında kullanılacak sarf malzeme, araç ve gereç gideri; sınav, materyal ve eğitim öğretim hizmeti karşılığı öğretim gideri bulunmamaktadır.

Programın içeriği, fakültenin bulunduğu yerleşke/kampüse ilişkin koşullar;

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Gazipaşa Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi eğitim faaliyetlerini Antalya/Gazipaşa yerleşkesinde sürdürmektedir.

Kısmi zamanlı öğrenci olarak çalışabilme imkânlarına ilişkin koşullar;

Öğrencilerin üniversite bünyesinde kısmi zamanlı öğrenci olarak çalışabilme imkânı bulunmaktadır. Kısmi zamanlı görevler Gazipaşa Yerleşkesinde alınabilmektedir.

Diğer olanaklar;

Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından Gazipaşa’da yurt imkânı, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi tarafından belirlenen kontenjanlar dahilinde yemek bursu imkânı sunulmaktadır.