Bölüm Başkanı Mesajı

Değerli Öğrencilerimiz;

Giderek yükselen bir ivme kazanan havacılık sektöründe daha etkin ve verimli çalışmaların gerçekleştirilmesi gerek uluslararası gerek ulusal bazda havacılık alanında yetkin mezunların istihdam edilmesi hataya yer olmayan havacılık sektörü için oldukça önem arz etmektedir. Bu sebeple Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan Havacılık Yönetimi Bölümü, havacılık alanında devlet ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağını yetiştirme amacıyla oluşturulmuş bir programdır. Mezunlar bu amaç doğrultusunda eğitim anlayışıyla donatılmaktadır. Mezunlar havayolları, havaalanları, yer hizmeti işletmelerinin gerek yönetim gerekse diğer işletme fonksiyonlarında görev alacak şekilde eğitim almaktadırlar. Mezunların işletmecilik eğitimlerinin yanı sıra havacılığın temel konularında ve uzmanlık gerektiren bazı alanlarında bilgi sahibi olmalarını sağlamak amacı ile çeşitlik havacılık uzmanlık dersleri de eğitim müfredatında yer almaktadır.

Havacılık Yönetimi bölümü mezunları havacılık sisteminin yapısını ve diğer sektörler ile ilişkilerini analiz edebilen, havacılık sektörü ile ilgili ulusal/uluslararası düzenlemelere ve uygulamalara hâkim, yönetici pozisyonunun gerektirdiği yönetim/işletme bilgisinin yanı sıra havacılık altyapısı ile tam donanımlı, liderlik, yaratıcılık, iletişim, grup çalışması ve problem çözme becerileri gelişmiş, ilgili sektör kuruluşları ile öğrenimi esnasında sürekli etkileşim halinde bulunarak, iş dünyasını yakından tanıma olanağına sahip, bilgi teknolojilerini en iyi düzeyde kullanabilen, uluslararası standartları kavrayıp bunları uygulamaya başarıyla yansıtabilen yabancı dil bilgisine sahip, yaşam boyu öğrenmeye açık ve kendilerini sürekli yenileyen elemanlar olarak havacılık sektöründe yer edinmektedirler.

Gün geçtikçe daha da önem kazanan bir sektör haline gelen sivil havacılık sektöründe, yönetimin en kusursuz şekilde yapılabilmesi adına havacılık yönetimi bölümü oldukça önem arz etmektedir.

 

Saygı ve Sevgilerimle,

Dr. Öğr. Üyesi Deniz MACİT