Misyon ve Vizyon

Gazipaşa Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi'nin misyonu;

Bilimsel çalışmalar ile ulusal ve uluslararası alanda yarışabilen bir yapı sergileyen; havacılık konularında ulusal ve bölgesel gelişmelere katkı sağlayan; çağdaş eğitimin ihtiyaçlarını karşılayan yöntemlerle öğretim faaliyetlerinde bulunan; uluslararası eğitim kurumları ile işbirliği içinde olan bir eğitim sistemine sahip; havacılık ve uzay bilimleri sektöründeki beklentilere cevap vererek bu sektöre yöneticilerin, mühendislerin, teknisyenlerin yetiştirilmesine katkılar sağlayan; ülkemizin hem bilimsel hem de ekonomik gelişimine fayda sağlamak adına güncel bilgilerle donatılmış nitelikli havacılık personeli yetiştiren; çevreye ve topluma karşı duyarlılık düzeyi gelişmiş, dinamik, düşünen, sorgulayan ve aydın bireyler yetiştiren bir yükseköğretim kurumu olmaktır. 

Gazipaşa Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi'nin vizyonu;

Var olan ve açılacak olan bölümlerimiz ile sürekli gelişerek, eğitim-öğretim faaliyetleri ve araştırmaları ile evrensel boyutlarda eğitim alanına katkılarda bulunabilen; sektörün beklenti ve ihtiyaçlarına uygun nitelikli personellerin yetiştirilmesini sağlayarak, ulusal ve bölgesel gelişmelere katkı sağlayabilen, uluslararası alanda havacılık otoriteleri tarafından lisanslandırılan başarılı mezunlar yetiştirerek, ülkemizde ve Dünya’da havacılık eğitimi veren okullar içerisinde öncü bir fakülte konumuna erişebilmektir.