İsteğe Bağlı Staj Duyurusu

İsteğe Bağlı Staj Duyurusu

2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Yaz Döneminde isteğe bağlı staj yapmak isteyen öğrencilerimizin staj yapacakları kurumdan alacakları belge Staj Başvuru Kabul Formlarını, Fakültemiz staj komisyonu tarafından ön değerlendirilmesi amacıyla 3 Haziran 2022 Cuma gününe kadar ilgili komisyona teslim edilmesi gerekmektedir.

Başvurular Staj Komisyonu tarafından değerlendirilecek olup, Fakültemizin bütçe imkanları ve staj esasları çerçevesinde belirli sayıda öğrenciye staj imkanı tanınacaktır.

Değerlendirme sonrası staj yapacak öğrenci listesi, staj başvuru evrakları ve staj esasları web sayfamızda yayınlanacaktır.


  • 25 Mayıs, 2022