İsteğe Bağlı Staj

 

ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ

GAZİPAŞA HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 2021-2022 EĞİTİM -ÖĞRETİM YILI İSTEĞE BAĞLI STAJ İLKELERİ

 

İsteğe bağlı staj çalışmaları aşağıdaki ilkeler çerçevesinde yapılacaktır.

 • Fakültemizde staj zorunlu değildir. Ancak Staj Komisyonu kararları çerçevesinde öğrencilerimizin staj olanağı bulunmaktadır. Staj Komisyonu, belirli ilkeler belirleyerek, öğrenciler için uygun staj olanakları için karar verir.
 • Staj (isteğe bağlı) yapacak öğrencilere 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 5-b maddesi gereğince İş Kazası ve  Meslek  Hastalığı  Sigortası” yapılacaktır. Dekanlığımız yalnızca bir staj süresince (20 iş günü) sağlık sigortasını karşılamaktadır
 • İsteğe bağlı staja Fakültemizin 1. sınıf öğrencileri hariç diğer öğrencilerimiz başvurabileceklerdir. Başvurular staj komisyonu tarafından değerlendirilecek olup, komisyonun belirleyeceği sayıdaki öğrenciye staj yaptırılacaktır.
 • Staja başlayacak öğrencilerin sigorta girişlerinin yapılabilmesi için 17 Haziran 2022 tarihine kadar aşağıda belirtilen belgeleri iş akışına uygun olarak teslim etmeleri gerekmektedir.
  • Staj Başvuru Formu (2 Adet)
  • E-devlet üzerinden Sosyal Sigortalar Kurumu-SPAS Müstehaklık Sorgulama Belgesi)
  • Staj Süreci Kişi Aydınlatma Metni
  • Staj Aylık Puantaj Cetveli (Staj sürecinde ve sonrasında gönderilecek)
 • Öğrencilerimiz “Staj Başvuru Formunu” (2 adet) ilgili alanları doldurarak önce staj yapacakları İşletmeye daha sonra ilgili Bölüm Başkanlığına imzalatacaktır.
 • İşletme tarafından onaylanmış Staj Başvuru Formu ile E-devletten Müstehaklık Sorgulaması ve Staj Süreci Kişi Aydınlatma Metni belgelerinin staja başlama tarihinden önce sigorta girişlerinin yapılabilmesi için 17 Haziran 2022 tarihine kadar Bölüm Başkanlığına teslim edilmesi gerekmektedir.
 • Öğrencilerimiz stajları süresince Staj Aylık Puantaj Cetveli”ni doldurtarak asıllarını staj bitiminden sonra 3 gün içerisinde Fakültemize elden ya da kargoyla ulaştırmaları gerekmektedir. Staj süresinin her iki ayı kapsaması durumunda 2 kez puantaj cetveli gönderilmesi gerekmekte olup; ilgili ayın sonunda ve diğer ayda stajın bittiği günün hemen ardından 3 gün içerisinde Staj Puantaj Cetvellerinin aslı ulaştırılmalı; tarattıkları 1 nüshasını da havacilik@alanya.edu.tr mail adresimize göndermeleri gerekmektedir. Bu formun takibi ve ulaştırılması İşletme sorumluluğunda olmayıp öğrencinin sorumluluğundadır.
 • Staj için istenen belgeler havacilik@alanya.edu.tr mail adresimize öğrencinin üniversite mail adresinden pdf formatında taratılarak gönderilebilir.

 

NOT:

 • Öğrencilerimiz stajlarına         ancak sigorta  girişleri           yapıldıktan sonra başlayabileceklerdir. Sigorta girişleri yapılmadan işletmede yapılan çalışmalar staj süresinden sayılmayacaktır.
 • Öğrenciler stajlarını Staj Başvuru Formunda belirtilen kurumda ve  tarihler  arasında yapmak zorundadır. Bunun dışında yapılan diğer uygulamalar değerlendirmeye alınmayacaktır ve sigorta işlemleri Fakültemiz sorumluluğunda değildir.
 • İsteğe Bağlı Staj süresi 20 işgünü olup; staj başlangıçları Temmuz ve Ağustos aylarını kapsayacaktır.
 • Gerekli belgeler           ve        stajla    ilgili     süreç    internet sayfamızda https://havacilik.alanya.edu.tr/ ve Fakültemiz panolarında ilan edilmiş olup, belirtilen koşullara uymayan ya da eksik belgesi bulunan öğrencilerin sigortaları başlatılamayacaktır.

 

FORMLAR VE BELGELER: